اوج میل جنسی

اوج میل جنسی

در هر زن و مردی ممکن است در هر وقتی میل جنسی آنها افزایش پیدا کند و به برقراری رابطه تمایل داشته باشند اما در این میان اوقاتی وجود دارند که زن ها به برقراری رابطه جنسی تمایل بیشتری دارند و بیش از هر وقتی دوست دارند که با برقراری رابطه جنسی و رسیدن به اوج لذت جنسی احساس لذت را تجربه کنند و این اوقات در تمامی زنان مشترک است و همه زنان در این مواقع میل جنسی بیشتری دارند و به نحوی در اوج میل جنسی قرار دارند , که در ادامه به بررسی علمی تر این موضوع می پردازیم . طبق تحقیقات انجام شده این مسئله ثابت شده است که هورمون هایی که در روز های خاصی از چرخه ماهیانه زن ترشح میشوند در میل جنسی میتوانند تاثیر گذار باشند و فرد را برای برقراری رابطه جنسی تحریک کنند .


در طی تحقیقات انجام شده این مسئله نیز به اثبات رسیده است که در چرخه قاعدگی ترشح هورمون های استروژن و استرادیول باعث میشود که زن تمایل بیشتری برای برقراری رابطه جنسی داشته باشد , همچنین ثابت شده است که زنان مجرد در روز های دوشنبه تا پنجشنبه تمایل بیشتری به رابطه دارند و زنانی که درگیر رابطه زناشویی اند در روز های جمعه و شنبه تمایل بیشتری به انجام رابطه جنسی دارند . زمانیکه زن مجردی در چرخه قاعدگی باشد , در اوایل این اتفاق میل جنسی بیشتر به رابطه جنسی دارد و هورمون استرادیول میزان بلوغ تخمک های تخمدان را بررسی میکند و در زنانی که ازدواج کرده اند و درگیر روابط زناشویی هستند در آغاز و پایان این چرخه تمایل بیشتری به برقراری رابطه دارند و این نشان دهنده ی بالا بودن ترشح پروژسترون در بدن آنهاست .

/ 0 نظر / 80 بازدید